Universiti Brunei Darussalam PAPRSB IHS Building

Universiti Brunei Darussalam PAPRSB IHS Building


The Honourable Dato Paduka Ar. H. Idris Abas

2014 | Bandar Seri Begawan, Brunei

Pengiran Anak Puteri Rashidah Sa'adatul Bolkiah (PAPRSB) Institute of Health Sciences (IHS)