Mr Sheng Yang Yuan

Research Associate

School of Engineering

Mr Sheng Yang Yuan

Positions

Research Associate
School of Engineering
Faculty of Engineering and Built Environment

Research Associate
School of Engineering
Faculty of Engineering and Built Environment

Casual Research Assistant
School of Engineering
Faculty of Engineering and Built Environment

Contact Details

Email shengyang.yuan@newcastle.edu.au
Edit